DATE$()

Omschrijving:
In plaats van de variabele date$ van QBasic over te nemen, heeft Liberty BASIC daarvoor in de plaats een functie.
Deze benadering geeft wat extra flexibiliteit. Tenzij anders bepaald,
geeft de functie de datum van vandaag in het gespecificeerde formaat weer.
Sommige vormen van DATE$( ) keren met een getal terug,
en anderen keren met een string terug zoals hieronder vermeld.
Zie ook TIME$( ), ook Date en Time Functions

Gebruik:

 'Deze form van date$()  produceert dit formaat

 print date$()       ' Nov 30, 1999 returns string

 print date$("mm/dd/yyyy") ' 11/30/1999  returns string

 print date$("mm/dd/yy")  ' 11/30/99   returns string

 print date$("yyyy/mm/dd") ' 1999/11/30  returns string - can be used for sorting

 print date$("days")    ' 36127     returns number - days since Jan 1, 1901

 print date$("4/1/2002")  ' 36980     returns number - days since Jan 1, 1901 for given date

 print date$(36980)    ' 04/01/2002  returns string - mm/dd/yyyy string returned

              '        when given days since Jan 1, 1901
Je kunt een variabele aan het resultaat van de functie koppelen:

d$ = date$( )

NOTE: Alle hierboven getoonde vormen weergeven een string behalve
date$("days"), en date$("4/1/02")

Het gebruik van de date$("4/1/02") function:

Deze functie keert met het aantal dagen vanaf 1 Januari 1901 tot de bepaalde datum terug.
Om het even welke van de volgende formaten zijn aanvaardbaar.
Gelieve op te merken dat als de eerste twee cijfers van het jaar worden weggelaten,
20xx wordt verondersteld.

 'enkele voorbeelden

 print date$("4/1/02")          'hier wordt aangenomen 4/1/2002

 print date$("1/1/1901")

 print date$("April 1, 2002")

 print date$("Apr 1, 2002")

Hier is een klein programma dat de laatste twee implementaties van
de functie date$ demonstreert. Het bepaalt het aantal winkel dagen tot het vakantieseizoen:

 today = date$("days")

 target = date$("12/25/2003") 'subsititute current year and desired holiday

 print "Shopping days left: ";

 print target - today